Bedrijfsadministraties

Wij verzorgen de administraties "van fundering tot dak" voor ondernemingen varieërend van bedrijven in de biologische landbouw tot winkel- en garagebedrijven. Wij hebben een grote diversiteit aan bedrijven in ons cliëntenbestand.

"Van fundering tot dak" houdt in, dat wij de administraties opzetten en verzorgen, jaarrapporten opstellen en de winstaangifte inkomsten/vennootschapsbelasting opstellen en versturen naar de belastingdienst.

Daarbij komt, dat wij tegen concurrerende tarieven kunnen werken.

Onze werkzaamheden:

  • Opzetten van de bedrijfsadministratie
  • Bijboeken van de financiële administratie (evt. in samenwerking met uw mederwerk(st)er)
  • Verzorgen van de loon- en salarisadministratie
  • Doen van aangiften omzetbelasting
  • Doen van aangiften loonbelasting
  • Opstellen jaarrekening
  • Opstellen begroting